Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 (23.07.96). – Ст. 141..

2. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34 (25.08.92). – Ст. 504. (Остання редакція – 09.02.2006 р.).

3. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 9 квітня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30 (28.07.92). – Ст. 414. (Остання редакція – 03.03.2005 р.).

4. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261. (Остання редакція – 29.06.2004 р.).

5. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №15 (12.04.2002). – Ст. 101. (Станом на 30.01.2006 р.).

6. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №5 (30.01.2004). – Ст. 35.

7. Указ Президента України «Про невідкладні заходи Нормативно-правові акти щодо реформування аграрного сектора економіки» від 5 грудня 1999 р. // Галицькі контракти. – 1999. – № 50. – С 32-33.

8. Статут Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (нова редакція) затверджений постановою ХХ з’їзду споживчої кооперації України від 18 березня 2009 р. // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК “Редакція газети Вісті Центральної спілки споживчих товариств України”, 2009 – С.222-248.

9. Примірний статут споживчого товариства, затверджений постановою ХХ з’їзду споживчої кооперації України від 18 березня 2009 р. // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК “Редакція газети Вісті Центральної спілки споживчих товариств України”, 2009 – С.133-166.

10. Примірний статут районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), затверджений постановою ХХ з’їзду споживчої кооперації України від Нормативно-правові акти 18 березня 2009 р. // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК “Редакція газети Вісті Центральної спілки споживчих товариств України”, 2009 – С.167-194.

11. Примірний статут обласної (республіканської) спілки споживчих товариств, затверджений постановою ХХ з’їзду споживчої кооперації України від 18 березня 2009 р. // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК “Редакція газети Вісті Центральної спілки споживчих товариств України”, 2009 – С.195-222.

12. «Про затвердження Рекомендацій щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з використанням майнових паїв або часток в майні, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств». Наказ Міністерства аграрної політики України від 18 березня 2003 р. №67 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №33.

13. «Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського Нормативно-правові акти обслуговуючого кооперативу». Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року №191 // Нормативні бази документів.

14. «Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації» Розпорядження КМУ від 7 червня 2006 р.№321‑р // Офіційний вісник України. – 2006. – №23 (21.06.2006). – Ст. 1731.

15. «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу». Постанова Ради міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. №186 // Нормативні бази документів. (Станом на 08.07.1994 р.)16. «Про затвердження заходів щодо сприяння розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страхування». Наказ міністерства фінансів України від 3 квітня 2001 року №161 // Нормативні бази документів.

17. «Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування». Постанова КМУ від 1 лютого 1997 р. №132 // Урядовий кур’єр. – 1997. – №35 (25.02.97.).

18. «Про утворення робочої групи з розробки Нормативно-правові акти законопроекту «Про кооперативні банки» та затвердження її складу». Розпорядження Міністерства аграрної політики від 17.03.2006 р. №12 // Нормативні бази документів.

19. «Положення про організацію пайового господарства споживчої кооперації України», затверджене постановою четвертих зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання від 24 січня 2007 р. // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 2007 –№ 6-7.

20. Інструкція «Про порядок прийняття на роботу, переведення, звільнення та обліку кадрів на підприємствах, в організаціях, установах споживчої кооперації України», затверджена постановою VІ зборів Ради Укоопспілки XVII скликання 03.04.2003 р. // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 2003. – № 17-18.

Література:

1. Кооперативне право / За ред. В.І. Семчика. – К.: Інюре. -1998. – 336 с.

2. Необхiдне доглянуте правове поле: Сiльськогосподарська кооперацiя. Роман Шмiдт, заступник мiнiстра аграрної полiтики України // ВIСТI Нормативно-правові акти. Дiловий випуск.. – 5/ 7/2002. – С.20-21.

3. Основи кооперації: Навч. посібник / С.Г. Бабенко; С.Д. Гелей; Я.А. Гончарук; Р.Я. Пастушенко. – К.: Знання, 2004. – 470 с.

4. Семчик В. Споживча кооперацiя i закони про неї // ВIСТI. Дiловий випуск. – 27/10/2006. – С. 6-7.

* * *


documentadfikyb.html
documentadfisij.html
documentadfizsr.html
documentadfjhcz.html
documentadfjonh.html
Документ Нормативно-правові акти